Oproep kunstenaars: Kunstproject 40x40 en het Mailart project


Kunstproject 40x40 thema Progress?


 

Galerie Tuur biedt voor de 4de keer een podium aan hedendaagse kunstenaars voor 2 dimensionaal werk met het kunst­project 40 x 40 .

9 kunstenaars maken kans te exposeren in Galerie Tuur te Venlo, gelijktijdig met de tentoonstelling “Progress?” van Arjen Markenstein en Yvonne Rooding.

De geselecteerde kunstenaar kan met één 2 dimensionaal werk (afmeting 40x40 cm) deelnemen aan de expositie met als thema “Progress?". Het ingezonden werk moet hangklaar worden ingeleverd. Het formaat moet 40 x 40 cm zijn, dit is inclusief een eventuele lijst. Het werk wordt gepresenteerd in salonstijl.

Aan de hand van de ingezonden digitale foto wordt er een beoordeling gemaakt op aansluiting bij het thema, kwaliteit en professionaliteit. Over de keuze van de selectie wordt niet gecorrespondeerd.

De geselecteerde kunstenaar heeft recht op:
Presentatie van het werk op de website van Galerie Tuur
Link naar de eigen website.
Vermelding in het promotiemateriaal van Galerie Tuur

Deelname kost slechts € 45,-- incl. Btw.( Alleen als je geselecteerd bent) Dit is een tegemoetkoming in de kosten van onder andere de organisatie, website en PR. Deelname is pas definitief als u heeft betaald na selectie.

Verder:
De kunstenaars dragen zelf zorg voor transport en de verzekering van hun werk.
Wij vragen geen commissie.
Expositie van 3 maart t/m 3 juni 2018. (Ook tijdens de Odd Kunstroute)

Per email aanleveren voor 22 januari 2018

Mailen naar: galerietuur@yvonnerooding.com onder vermelding van 40x40 2018
• Naam kunstenaar
• Titel
• Jaartal
• Techniek
• Prijs incl. Btw
• Adres Website
• Adres en telefoonnummer
• Uw CV in PDF bestand
• Digitale afbeelding ( jpeg of png) van het werk, min. 1MB.
• Omschrijving van het werk in maximaal 50 woorden.

De deelnemer dient de maker van het werk te zijn. Indien met het ingezonden werk op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.


Mailart-project - Roze hokjes

   
 

Niemand wil in een ‘hokje’ geplaatst worden maar toch doen we het allemaal. Zowel bewust als onbewust.
In 2019 vind “Roze Zaterdag” in Venlo plaats.Een stad die zich wilt openstellen voor alle bevolkingsgroepen en werkt aan het opbouwen van respect, tolerantie en participatie voor allen. Niet alleen voor de LHBTI groep maar voor alle bevolkingsgroepen.

Met dit motto wil Galerie Tuur te Venlo jullie inspireren om deel te nemen aan het Mail Art Project – Roze Hokjes.

Formaat:
10 x 15 cm, briefkaart, maximaal 2 kaarten per kunstenaar
Techniek: vrij

Niets retour, geen vergoeding, geen jury (pornografische, gewelddadige of racistische
afbeeldingen worden niet in de tentoonstelling opgenomen).

Alle werken moeten per post worden verstuurd naar:
Galerie Tuur, Straelseweg 77, 5911CM, Venlo.

Tentoonstelling: Februari t/m april 2019
En op Facebook (alleen de voorzijde)

Alle deelnemers krijgen bericht per email, vermeldt s.v.p. naam, voornaam, email adres en nationaliteit op het werk

Deadline voor ontvangst: 15 december 2018

De deelnemer dient de maker van het werk te zijn. Indien met het ingezonden werk op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.